Uzależnienie nie wiąże się z niczym dobrym i ma negatywny wpływ na człowieka. Coraz częściej można usłyszeć o pracoholizmie. Problem uzależnienia od pracy jest powszechny w dużych korporacjach, ale dotyczy on dorosłych ludzi. Coraz częściej, można znaleźć młode osoby, których dotyczy problem uzależnienia od uczenia się. Nadmierna chęć zdobywania i poszerzania wiedzy może prowadzić do uczucia stałego zmęczenia, ale także może zwiększać prawdopodobieństwo poważnych lęków czy stanów depresyjnych. Czy uzależnienie od nauki może być złe? Jakie mogą być skutki?

Czym jest uzależnienie od uczenia się?

Uzależnienie się od uczenia stało się jeszcze większym problemem podczas trwania pandemii COVID-19. To właśnie w tym czasie, Dzieci spędzały cały czas w domu przed komputerem. W tym czasie, pokój stał się głównym miejscem do nauki. Pandemia przyczyniła się do zaburzeń, które stworzyło zdalne nauczanie. System edukacji zmienił podejście do uczenia się, a także stworzył wczesną formę uzależnienia się od nauki. Uzależnienie od nauki to chęć czerpania dużej przyjemności z pochwał od nauczyciela, ale także najlepszych ocen w klasie. Uzależnienie może postępować jeszcze bardziej podczas przygotowania do ważnych egzaminów, gdy Dziecko będzie pragnąć udowodnić rówieśnikom, nauczycielom, a także rodzicom, że jest najlepsze. Aby posiąść całą wiedzę musi się uczyć, dlatego staje się uzależniony od nauki.

Jakie są objawy uzależnienia od nauki?

Jednym z poważnych objaw uzależnienia się od nauki może być czas wolny od nauki. Jeśli Dziecko w tym czasie nie potrafi się zająć niczym innym poza nauką, może to być pierwszym znakiem ostrzegawczym. Przesłanką może być również to, gdy w czasie ferii czy wakacji, Dziecko nie potrafi znaleźć sobie innej czynności, która będzie mu sprawiała radość. Niepokojące może być również poczucie bezradności, agresja, gorszy nastrój, a także problem z zachowaniem koncentracji, gdy Dziecko nie ma odpowiednich materiałów do nauki (np.: specjalistycznego podręcznika). Dużym powodem do trwogi może być również podejście Dziecka do systemu nauczania. Jeśli Dziecko potrafi wypowiadać się swobodnie tylko i wyłącznie o tematach związanych z uczeniem, może to być poważnym objawem uzależnienia.

Jakie są skutki uzależnienia od nauki?

Wiele rodziców myśli, że to pożądane zjawisko. Dziecko nie powinno być uzależnione od gier komputerowych, czy telefonu komórkowego. Rodzice nie widzą problemu, gdy ten problem dotyczy zbyt długiego czasu spędzanego przed książkami. Uzależnione Dziecko może tracić kontrolę nad sobą, a także bywać agresywny. Co więcej, może zaniedbywać nocny wypoczynek, co wpłynie na jego jakość snu, a także regenerację sił. Może to powodować duży stres. Przewlekłe stany zmęczenia mogą prowadzić do stanów lękowych, a także zaburzeń depresyjnych, dlatego warto działać jak najszybciej. Pierwszym działaniem powinna być szczera rozmowa z Dzieckiem, jeśli nie przynosi ona skutku, warto zgłosić się do psychologa dziecięcego lub specjalistycznej poradni. Mały problem może przeobrazić się w tak duży, jakim jest uzależnienie od substancji psychoaktywnych u dorosłych.