Catering w przedszkolu. Jak go zorganizować?

Jednym z najważniejszym zadań przedszkola, poza edukacją i zapewnieniem rozwoju dzieci, jest również zapewnienie im prawidłowego wyżywienia. Niek tóre placówki nie mogą sobie pozwolić na gotowanie posiłków na miejscu. Pozostaje im znalezienie odpowiedniej placówki cateringowej, która przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki czyli catering dla przedszkola. 

Wymogi i standardy w przedszkolu – Catering w przedszkolu

Zanim wybierzemy firmę cateringową należy prześledzić warunki, które musi spełnić przedszkole. Należy nie tylko wydzielić kuchnię, ale również pamiętać o przygotowaniu odpowiednich procedur oraz przeszkoleniu kadry, która zajmie się cateringiem w przedszkolu

Przygotowanie pomieszczeń kuchennych dla cateringu przedszkolnego

Mimo, że w placówce nie będzie tradycyjnego gotowania, to zgodnie z wymogami Sanepidu należy wydzielić pomieszczenia tzw. kuchni brudnej i czystej. Do nich catering dostarczy zimne i ciepłe posiłki. W pomieszczeniach musi znajdować się kilka niezbędnych sprzętów m.in. zmywarko- wyparzarka do naczyń, zlew do mycia surowych warzyw i owoców podawanych dzieciom na surowo, osobna umywalka w każdym pomieszczeniu do mycia i dezynfekcji rąk. Przepisy dotyczące przygotowywania cateringu w przedszkolu są bardzo wymagające. 

Pracownicy kuchni

Pracownicy kuchni muszą posiadać aktualne badania sanitarno- epidemiologiczne. Dodatkowo powinny zostać wyposażeni w fartuchy ochronne i czepki. W kuchni trzeba wydzielić miejsce do ich przechowywania oraz zastanowić się po czyjej stronie leży pranie odzieży roboczej- pracodawcy czy pracownika.

Opracowanie Dobrych Praktyk Higienicznych i Dobrych Praktyk Produkcyjnych

Zgodnie z wymaganiami Sanepidu każde przedszkole powinno mieć przygotowane tzw. GHP oraz GMP (skróty angielskie- to Dobre Praktyki Higieniczne oraz Dobre Praktyki Produkcyjne). Obejmują one zagadnienia z organizacji pracy przedszkola m.in. instrukcje mycia i dezynfekcji placówki oraz osobno pomieszczeń kuchennych ( w tym np. dezynfekcji blatów roboczych), instrukcję mierzenia temperatury bezpośrednio po dostawie, instrukcję odbioru produktów od firmy cateringowej, instrukcję mycia i dezynfekcji rąk, instrukcję wzorcowania termometru. Brzmi to bardzo formalnie, jednak w praktyce ułatwia to organizację placówki, a przeszkoleni odpowiednio pracownicy wykonujący catering w przedszkolu będą wiedzieć, co robić w danej sytuacji.

Przygotowanie księgi HACCP

Korzystanie z usług firm cateringowych dla przedszkola nie uprawnia do niesporządzenia własnej księgi HACCP. Należy w niej poruszyć zagadnienie analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, czy newralgicznych sytuacji, w których może dojść do rażących uchybień jakości pożywienia. Można zawrzeć w niej sposób postępowania w momencie wykrycia niezgodności oraz przygotować instrukcję na temat postępowania np. z utylizacją odpadów.

Sprawdzenie jakości wody w przedszkolu na potrzeby cateringu

Należy pamiętać o sprawdzeniu jakości wody w placówce przez profesjonalną jednostkę.

Po przygotowaniu wszystkich spraw przedszkole, jako placówka jest już przygotowania na odbiór przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Zatem przejdźmy do wymagań stawianych firmom cateringowym przygotowującym catering dla przedszkoli.

Catering dla przedszkola – wymogi i standardy

Firmy przygotowujące catering dla dzieci również powinny spełnić szereg wymagań:

Sprawdzenie pozwoleń Sanepidu

Przed ostatecznym wyborem firmy cateringowej dosta4czającej catering dla przedszkola, należy sprawdzić czy firma jest zatwierdzona i zarejestrowana w Sanepidzie. Warto poprosić o udostępnienie protokołu z kontroli, by sprawdzić, czy nie wystąpiły jakieś uwagi lub uchybienia. To samo dotyczy pojazdów, które bezpośrednio dostarczają posiłki- należy sprawdzić czy mają odbiór.

System HACCP, GHP, GMP

Warto upewnić się czy przedstawiciele firmy znają swoją księgę HACCP oraz Dobre Praktyki Produkcyjne i Higieniczne, prześledzić, w jaki sposób produkowane są posiłki w siedzibie firmy.

Oferta firmy pod względem logistyki cateringu dla przedszkola

Jak wygląda logistyka dostarczania posiłków oraz jakie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze dla placówki? Pojawia się kilka opcji współpracy:

  • Jeden dowóz cateringu dla przedszkola dziennie- wówczas należy zapewnić odpowiednie przechowanie i podgrzanie posiłków (konieczność zakupu lodówek)
  • Catering dostarcza potrawy w opakowaniach jednorazowych – wówczas należy zastanowić się jak zutylizować śmieci
  • Catering dostarcza potrawy w opakowaniu zbiorczym, a na przedszkolu ciąży obowiązek porcjowania posiłków

Oferta firmy w ujęciu cateringu dla przedszkola

Istotną sprawą jest sprawdzenie oferty firmy świadczącej usługi cateringowe dla przedszkoli.

  • Czy uwzględnia specyfikę żywienia dzieci pod względem wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Instytutu Żywności i Żywienia? 
  • Czy posiłki są zbilansowane o odpowiedniej zawartości białek, tłuszczów, węglowodanów itd.? 
  • Czy w ofercie są również posiłki dla dzieci cierpiących na alergie pokarmowe
  • Czy posiłki są sporządzone z produktów sezonowych oraz lokalnych?
  • Jak często zmienia się menu? 

Reasumując, zagadnienie cateringu w przedszkolu jest dosyć obszerne i wymaga odpowiednich przygotowań oraz przeprowadzenia dokładnego researchu firm cateringowych. Warto pamiętać, że niektóre sprawy takie jak urządzenie kuchni czy opracowanie procedur, może i są pracochłonne, ale jeśli zrobione dobrze posłużą na lata.