Catering w przedszkolu. Jak go zorganizować?

Jednym z najważniejszym zadań przedszkola, poza edukacją i zapewnieniem rozwoju dzieci, jest również zapewnienie im prawidłowego wyżywienia. Posiłki Niektóre placówki nie mogą sobie pozwolić na gotowanie posiłków na miejscu. Pozostaje im znalezienie odpowiedniej placówki cateringowej, która przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki.

Wymogi i standardy w przedszkolu

Zanim wybierzemy firmę cateringową należy prześledzić warunki, które musi spełnić przedszkole. Należy nie tylko wydzielić kuchnię, ale również pamiętać o przygotowaniu odpowiednich procedur oraz przeszkoleniu kadry.

Przygotowanie pomieszczeń kuchennych

Mimo, że w placówce nie będzie tradycyjnego gotowania, to zgodnie z wymogami Sanepidu należy wydzielić pomieszczenia tzw. kuchni brudnej i czystej. Do nich catering dostarczy zimne i ciepłe posiłki. W pomieszczeniach musi znajdować się kilka niezbędnych sprzętów m.in. zmywarko- wyparzarka do naczyń, zlew do mycia surowych warzyw i owoców podawanych dzieciom na surowo, osobna umywalka w każdym pomieszczeniu do mycia i dezynfekcji rąk. 

Pracownicy kuchni

Pracownicy kuchni muszą posiadać aktualne badania sanitarno- epidemiologiczne. Dodatkowo powinny zostać wyposażeni w fartuchy ochronne i czepki. W kuchni trzeba wydzielić miejsce do ich przechowywania oraz zastanowić się po czyjej stronie leży pranie odzieży roboczej- pracodawcy czy pracownika.

Opracowanie Dobrych Praktyk Higienicznych i Dobrych Praktyk Produkcyjnych

Zgodnie z wymaganiami Sanepidu każde przedszkole powinno mieć przygotowane tzw. GHP oraz GMP (skróty angielskie- to Dobre Praktyki Higieniczne oraz Dobre Praktyki Produkcyjne). Obejmują one zagadnienia z organizacji pracy przedszkola m.in. instrukcje mycia i dezynfekcji placówki oraz osobno pomieszczeń kuchennych ( w tym np. dezynfekcji blatów roboczych), instrukcję mierzenia temperatury bezpośrednio po dostawie, instrukcję odbioru produktów od firmy cateringowej, instrukcję mycia i dezynfekcji rąk, instrukcję wzorcowania termometru. Brzmi to bardzo formalnie, jednak w praktyce ułatwia to organizację placówki, a przeszkoleni odpowiednio pracownicy będą wiedzieć, co robić w danej sytuacji.

Przygotowanie księgi HACCP

Korzystanie z usług firm cateringowych dla przedszkola nie uprawnia do niesporządzenia własnej księgi HACCP. Należy w niej poruszyć zagadnienie analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, czy newralgicznych sytuacji, w których może dojść do rażących uchybień jakości pożywienia. Można zawrzeć w niej sposób postępowania w momencie wykrycia niezgodności oraz przygotować instrukcję na temat postępowania np. z utylizacją odpadów.

Sprawdzenie jakości wody w przedszkolu

Należy pamiętać o sprawdzeniu jakości wody w placówce przez profesjonalną jednostkę.

Po przygotowaniu wszystkich spraw przedszkole, jako placówka jest już przygotowania na odbiór przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Zatem przejdźmy do wymagań stawianych firmom cateringowym.

Catering dla przedszkola- wymogi i standardy

Firmy przygotowujące obiady dla dzieci również powinny spełnić szereg wymagań:

Sprawdzenie pozwoleń Sanepidu

Przed ostatecznym wyborem firmy cateringowej należy sprawdzić czy firma jest zatwierdzona i zarejestrowana w Sanepidzie. Warto poprosić o udostępnienie protokołu z kontroli, by sprawdzić, czy nie wystąpiły jakieś uwagi lub uchybienia. To samo dotyczy pojazdów, które bezpośrednio dostarczają posiłki- należy sprawdzić czy mają odbiór.

System HACCP, GHP, GMP

Warto upewnić się czy przedstawiciele firmy znają swoją księgę HACCP oraz Dobre Praktyki Produkcyjne i Higieniczne, prześledzić, w jaki sposób produkowane są posiłki w siedzibie firmy.

Oferta firmy pod względem logistyki

Jak wygląda logistyka dostarczania posiłków oraz jakie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze dla placówki? Pojawia się kilka opcji współpracy:

  • Jeden dowóz posiłków dziennie- wówczas należy zapewnić odpowiednie przechowanie i podgrzanie posiłków (konieczność zakupu lodówek)
  • Catering dostarcza potrawy w opakowaniach jednorazowych – wówczas należy zastanowić się jak zutylizować śmieci
  • Catering dostarcza potrawy w opakowaniu zbiorczym, a na przedszkolu ciąży obowiązek porcjowania posiłków

Oferta firmy w ujęciu wyżywienia

Istotną sprawą jest sprawdzenie oferty firmy świadczącej usługi cateringowej. 

  • Czy uwzględnia specyfikę żywienia dzieci pod względem wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Instytutu Żywności i Żywienia? 
  • Czy posiłki są zbilansowane o odpowiedniej zawartości białek, tłuszczów, węglowodanów itd.? 
  • Czy w ofercie są również posiłki dla dzieci cierpiących na alergie pokarmowe
  • Czy posiłki są sporządzone z produktów sezonowych oraz lokalnych?
  • Jak często zmienia się menu? 

Reasumując, zagadnienie cateringu w przedszkolu jest dosyć obszerne i wymaga odpowiednich przygotowań oraz przeprowadzenia dokładnego researchu firm cateringowych. Warto pamiętać, że niektóre sprawy takie jak urządzenie kuchni czy opracowanie procedur, może i są pracochłonne, ale jeśli zrobione dobrze posłużą na lata.