Programy w roku szkolnym 2019/2020

Zbieraj z klasą – zbiórka baterii i elektrosprzętu

Mamo, Tato wolę wodę – program promujący zdrowy styl życia wśród dzieci w przedszkolu

Wkręć się w pomaganie- program, który pozwala pomagać potrzebującym poprzez zbieranie plastikowych nakrętek