Opieka nad dziećmi i dbanie o ich rozwój jest niezbędne, aby wyrosły na zdrowe i wszechstronne jednostki. Inwestowanie w przyszłość naszych dzieci oznacza także dbanie o ich percepcję słuchową. Zachęcaj swoje dziecko do komunikowania tego, czego potrzebuje lub co czuje, odpowiadając w sposób przemyślany i potwierdzając jego uczucia. Czym jest percepcja słuchowa dziecka, jakie mogą wystąpić jej zaburzenia i jak nad nią pracować?

Czym jest percepcja słuchowa?

Percepcja słuchowa to zdolność do rozpoznawania, interpretowania i rozumienia dźwięku. Obejmuje ona zdolność do identyfikacji źródła dźwięku, rozróżniania podobnych dźwięków i interpretowania znaczenia tego, co zostało usłyszane. Percepcja słuchowa może być świadoma lub nieświadoma. Świadoma percepcja słuchowa ma miejsce, gdy jesteśmy świadomi tego, co słyszymy i nadajemy temu sens. Nieświadoma percepcja słuchowa ma miejsce, gdy nasz mózg przetwarza dźwięk bez naszej świadomej świadomości. Może to być coś takiego jak rozpoznanie znajomego głosu w głośnym pomieszczeniu lub zrozumienie znaczenia zdania pomimo hałasu w tle. Percepcja słuchowa odgrywa ważną rolę w przyswajaniu języka i komunikacji, a także w interpretacji muzyki i innych dźwięków w naszym otoczeniu.

Jakie są objawy zaburzeń percepcji słuchowej?

 Zaburzenia percepcji słuchowej charakteryzują się trudnościami w rozumieniu i izolowaniu dźwięków mowy. Osoby dotknięte tym zaburzeniem mogą mieć trudności z prawidłowym rozumieniem słów i sylab, rozpoznawaniem wzorców rytmicznych, zapamiętywaniem tego, co słyszą, czy syntezą informacji słuchowych. Symptomy zaburzeń percepcji słuchowej zwykle stają się widoczne u dzieci w wieku przedszkolnym, gdy zaczynają one odkrywać język i komunikować się z innymi. Oznaki, że dziecko może mieć zaburzenia percepcji słuchowej obejmują trudności w rozwoju języka mówionego, niezdolność do zrozumienia instrukcji lub zapamiętania słów, niezdolność do rozróżnienia podobnie brzmiących słów, problemy z rozpoznaniem rymujących się słów i trudności z powtarzaniem długich zdań lub zapamiętywaniem historii. Ważne jest, aby osoby z tym zaburzeniem otrzymały pomoc jak najwcześniej, aby mogły rozwijać swoje umiejętności językowe w takim samym tempie jak ich rówieśnicy.

Jak się bawić dźwiękami z dzieckiem

Zabawa z dźwiękami to świetny sposób, aby pomóc dziecku w rozwoju mowy i umiejętności językowych. Analizator słuchowy może być użyty do pomocy w identyfikacji wzorców w sposobie, w jaki dziecko słyszy słowa, umożliwiając mu prawidłową identyfikację i rozpoznawanie dźwięków. Pomaga on również w nauce prawidłowego posługiwania się głosem oraz w rozwijaniu słuchu fonemowego. Możesz również wykonywać z dzieckiem ćwiczenia słuchu fonemowego, aby dodatkowo wspomóc jego rozwój mowy. Ćwiczenia te polegają na proszeniu dziecka o powtarzanie słów zaczynających się od określonych dźwięków, sylab lub liter. Pomoże to dziecku zrozumieć, co oznacza każdy dźwięk i jak pasuje do słowa, co pozwoli na bardziej prawidłowy rozwój języka i rozpoznawanie słów w późniejszym czasie. Przy odpowiednim prowadzeniu zabawa dźwiękami może być zabawą, która w dłuższej perspektywie pomoże dziecku w rozwoju mowy i słuchu!