Wysłanie dziecka do szkoły to niesamowicie trudny moment dla rodziców, ale także samego Dziecka. Termin określający odpowiedni czas wysłania dziecka do szkoły nazywa się gotowość szkolna. Kiedy dziecko jest gotowe pójść do szkoły? Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi, lecz wielu naukowców pracowało nad tym pojęciem wiele lat i przygotowali wiele porad, aby poprawnie ocenić stan naszego dziecka, a także to czy osiągnęło ono już dojrzałość szkolną. Czym ona jest i w jakich sferach możemy poznać, czy jest ono już gotowe.

Co to jest gotowość szkolna u dziecka?

Gotowość szkolna to zdolność dziecka do pomyślnego przejścia z przedszkola do szkoły. Obejmuje to zdolność fizycznego, emocjonalno-społecznego i umysłowego przystosowania się do nowego środowiska, jak również posiadanie umiejętności poznawczych niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w szkole.

Gotowość szkolna – sfera fizyczna

Gotowość szkolna w sferze fizycznej cechuje się dobrym stanem zdrowia u Dziecka. Ważna jest także prawidłowo pracujący aparat ruchu, ogólna sprawność ruchowa i sprawne ruchy rąk. Poza tym, Dziecko powinno wiedzieć, która strona to lewa, a która to prawa. Dziecko powinno mieć również w pełni sprawny wzrok i słuch, a także być odporne na zmęczenie i siedzenie w ławce szkolnej na kilku zajęciach. Dziecko musi cechować się odpowiednim zakresem motoryki, także powinno sprawnie się poruszać, utrzymywać równowagę, a postawa ciała powinna być prawidłowa. Dziecko powinno umieć skakać, biegać, sprawnie łapać i rzucać przedmiotami (np.: piłką).

Gotowość szkolna – sfera emocjonalno-społeczna

Gotowość szkolna w sferze emocjonalno-społecznej to przede wszystkim umiejętność nawiązywania kontaktu i relacji z rówieśnikami, ale także z nauczycielem. Dziecko powinno być również zdolne do przystosowania się w nowym środowisku, a także na tyle samodzielne, aby potrafić zrobić codziennie obowiązki (pójść do toalety). Dziecko powinno również rozumieć funkcjonowanie współżycia w grupie, a także wartości takie jak obowiązkowość, wytrwałość i zdyscyplinowanie. Emocjonalny rozwój Dziecka powinien się również przejawiać równowagą uczuciową.

Gotowość szkolna – sfera umysłowa

Gotowość szkolna w sferze umysłowej cechuje się aktywnością i percepcją poznawczą. Dziecko powinno przejawiać zainteresowania przedmiotami i sytuacjami wokół niego, a także chęcią do nauki czytania, pisania, czy prostych zadań matematycznych. W sposób prosty, ale zarazem logiczny powinno umieć przekazać swoje myśli, a także komunikować się z pozostałymi członkami grupy. Dojrzałość szkolną w tej sferze można jeszcze cechować wykorzystanie wiedzy w praktyce, a także zapamiętywanie różnych melodii, znaków i form graficznych.

Jak rodzice mogą rozpoznać gotowość szkolną u dziecka?

Jest kilka rzeczy, na które rodzice mogą zwrócić uwagę, aby rozpoznać gotowość szkolną u dziecka. Jedną z nich jest to, czy dziecko potrafi wykonywać proste polecenia. Inną jest to, czy dziecko potrafi siedzieć spokojnie przez krótkie okresy czasu i zwracać na coś uwagę. Ponadto rodzice mogą sprawdzić, czy dziecko zaczyna rozumieć podstawowe pojęcia, takie jak liczby i litery. Jeśli dziecko wykazuje te zachowania, to prawdopodobnie jest gotowe do szkoły.  Dojrzałość szkolna jest jednak kwestią indywidualną i warto aby dziecko było przejawiało tę gotowość we wszystkich trzech strefach. Jeśli Twoje dziecko nie jest jeszcze gotowe do szkoły, porozmawiaj z jego nauczycielem przedszkolnym lub innym specjalistą w dziedzinie edukacji (pedagogiem), aby dowiedzieć się, jak je przygotować.