Home/Dyżury Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Swarzędzu

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Swarzędzu prowadzi dyżury telefoniczne w zakresie wsparcia psychologicznego dla Dzieci i Rodziców w związku z Covid – 19.

Szczegółowe dane dotyczące dyżurów można znaleźć w zakładce Dla Rodziców.

2021-05-21T11:39:15+02:00